Forkortelser benyttet i bokbeskrivelser

I beskrivelse av bøker både på nettet og i trykte kataloger, benyttes ofte forkortelser. Forkortelsene er mange, men vi håper vedlagte liste vil hjelpe deg:

(S)
12mo
4to.
8vo.
A.a.
Bd.
Ded.
Def.
Dek.
Eks.
Faks.
Fig.
Folio
Forf.
Ill.
Innb.
Kbh.
Kol.
Komp.
Kpl.
Leks8vo.
Lit.
N.p.t.
Numr.
O.o
Omarb.
Omsl.
Oppl.
Orig.
Origbd.
Overs.
Perg.
Pl.
Portr.
Red.
Rep.
Reprod.
s.
Samt.
Shirtb.
Sign.
Skb.
Smusstbl.
Tab.
Tbl.
Tr.
U.å.
U.st.
Ubesk.
Utg.
Utk.

Særtrykk
Duodecimo
Kvartformat
Oktavformat (romanstørrel)
Akademisk avhandling
Bind
Dedikasjon
Defekt
Dekorert
Eksemplar
Faksimile
Figur,figurer
Stort format
Forfatter
Illustrert
Innbundet
København
Kolorert
Komponert/dekorert
Komplett
Leksikonformat
Litografi
Navn på tittelblad
Nummerert
Originalt omslag
Omarbeidet
Omslag
Opplag
Original
Originalbind
Oversatt/oversetter
Pergament
Plansjer
Portrett
Redigert av/redaktør
Reparert
Reproduksjon
Antall sider
Samtidig
Shirtingbind
Signert
Skinnbind
Smusstittelblad
Tabell
Tittelblad
Trykt
Uten trykkår
Uten sted
Ubeskåret
Utgave
Utkom

Offprint
Volume, part
Dedication
Defect, defective, incomplete
Decorated
CopyAuthor, writer
Illustrated


Coloured
Specially designed binding
Complete

Lithography
Name on titel-page
Numbered
Original wrapper
Re-edited (changed and modified)
Cover
Issue/edition
Original
Publisher’s binding
Translated/translator
Vellum
Plate
Portrait
Edited by/editor
Repaired
Reproduction
Pages
Contemporary

Signed
Leather binding

Table
Title-page
Printed
No date
No place
Uncut copy
Edition